Vaše zdravie je pre nás dôležité!

MiniScreen Plus je komplexný polygrafický systém nielen pre rýchlu a spoľahlivú diagnostiku spánkovej apnoe, ale aj kontrolu CPAP / BiLevel terapie. Tento systém je určený pre domáce a klinické použitie. Dáta sú kontinuálne zaznamenávané z 10 kanálov po dobu minimálne 12 hodín.

 

 1. Prietok vzduchu nosom
 2. Chrápanie
 3. Meranie saturácie kyslíkom
 4. Tepová frekvencia
 5. Pulzná vlna
 6. Abdominálne dychové úsilie
 7. Thorakálne dychové úsilie
 8. Poloha tela
 9. Intenzita osvetlenia
 10. CPAP/BiLevel tlak

 

Prínosy pre užívateľa

 • Vyhodnocovací software – umožňuje automatickú klasifikáciu apnoe (centrálnu, obštrukčnú, zmiešanú) a hypopnoe, rozpozná pokles saturácie, zmeny v dýchaní a artefakty.
 • Prehľadné vyhodnotenie – grafy zobrazujúce nočný priebeh dýchania, saturáciu, thorakálne a abdominálne úsilie, polohu tela a tepovú frekvenciu. Zároveň udáva informáciu o počte a dĺžke trvania jednotlivých udalostí, rovnako ako prípadných porúch súvisiacich s polohou tela.
 • Možnosť rozšírenia systému – prístroj je možné doplniť o ďalšie nepovinné vybavenie, tj. snímače k vyšetreniu systolického krvného tlaku, EKG, EEG, LEG.

Ventilácia & anesteziológia

Monitoring

Neonatológia

Spánková diagnostika

Masky

Domáca starostlivosť

Rádiológia

Urológia

© 2022 | Saegeling Medizintechnik, s. r. o.  | Sitemap | Kontakt | Impresum | Ochrana osobných údajov