Vaše zdravie je pre nás dôležité!

Ferroguard Screener je jediný komerčne dostupný detektor feromagnetických predmetov (FMD), ktorý používa Fluxgate magnetické senzory, ktoré dnes patria k najcitlivejším. Slúži k meraniu veľmi slabých magnetických polí, kde už nepracujú magnetorezistívne snímače (AMR) ani Hallove sondy.
Feromagnetické detekčné systémy sú veľmi účinné nástroje k identifikácii feromagnetických predmetov, ktoré neboli objavené konvenčnými metódami. Malý feromagnetický predmet, nezistený pri screeningu, sa môže stať rýchlo sa pohybujúcim projektilom pri vstupe do magnetického poľa prístroja magnetickej rezonancie. Táto skutočnosť môže mať veľmi vážne následky. Detektor Ferroguard Screener zaisťuje univerzálnu, rýchlu, objektívnu a spoľahlivú detekciu feromagnetických materiálov.  

 

Technická špecifikácia sondy a senzorov typu FLUXGATE

  • Meranie magnetickej indukcie v oblasti nT až μT.
  • Teplotné závislosti okolo 30 ppm/K.
  • Aj najcitlivejšie magnetické senzory pracujúce pri izbovej teplote.
  • Využívajú nelineárnu magnetizačnú krivku ferromagnetického jadra.

 

Prevádzkové podmienky Ferroguard Screener

  • Môže byť prevádzkovaný iba v interiéri.
  • Môže byť prevádzkovaný v akejkoľvek výške až do 2 000 m nad hladinou mora.
  • Teplota okolitého prostredia 5°C až 40°C, vlhkosť 20% až 90% (nekondenzujúci).

Prípustný rozsah napätia 100 VAC až 240 VAC, 47-63 Hz.

Ventilácia & anesteziológia

Monitoring

Neonatológia

Spánková diagnostika

Masky

Domáca starostlivosť

Rádiológia

Urológia

© 2021 | Saegeling Medizintechnik, s. r. o.  | Sitemap | Kontakt | Impresum | Ochrana osobných údajov