Vaše zdravie je pre nás dôležité!

Ferroguard Assure Entry Control je unikátny detektor feromagnetických predmetov. Upevňuje sa po oboch stranách dverí vedúcich do vyšetrovne magnetickej rezonancie. Detektor poskytuje včasné vizuálne varovanie – skôr ako feromagnetické predmety dosiahnu prah dverí (zóna IV). Systém varuje používateľa pomocou intuitívnej červenej, žltej a zelenej farby. Vychádza tak z univerzálneho „semaforového“ systému. V prípade, že feromagnetický predmet dosiahne prah dverí, detektor upozorní vizuálnym varovaním spolu s akustickým výstražným signálom.
Feromagnetický predmet vnesený do priestoru MRI môže byť do magnetickej rezonancie vtiahnutý vysokou rýchlosťou. Tento jav môže mať za následok zranenie pacientov aj personálu alebo môže spôsobiť škody na zariadení, čo môže mať za následok nákladné časové omeškanie prevádzky magnetickej rezonancie v dôsledku nutných opráv. Tradičné screeningové metódy nie sú natoľko spoľahlivé. Sú totiž subjektívne, kladú veľkú zodpovednosť na profesionálny prístup a vyžadujú plnú spoluprácu pacienta.

 

Technická špecifikácia sondy a senzorov typu FLUXGATE

  • Meranie magnetickej indukcie v oblasti nT až μT.
  • Teplotné závislosti okolo 30 ppm/K.
  • Aj najcitlivejšie magnetické senzory pracujúce pri izbovej teplote.
  • Využívajú nelineárnu magnetizačnú krivku ferromagnetického jadra.

 

Prevádzkové podmienky Ferroguard Assure

  • Môže byť prevádzkovaný iba v interiéri.
  • Môže byť prevádzkovaný v akejkoľvek výške až do 2 000 m nad hladinou mora.
  • Teplota okolitého prostredia 5°C až 40°C, vlhkosť 20% až 90% (nekondenzujúci).
  • Prípustný rozsah napätia 100 VAC až 240 VAC, 47-63 Hz.

Ventilácia & anesteziológia

Monitoring

Neonatológia

Spánková diagnostika

Masky

Domáca starostlivosť

Rádiológia

Urológia

© 2021 | Saegeling Medizintechnik, s. r. o.  | Sitemap | Kontakt | Impresum | Ochrana osobných údajov