Vaše zdravie je pre nás dôležité!

Clearway 2 pomáha pacientom pri uvoľňovaní, uvedení do pohybu a odstraňovaní sekrétu dodaním vysokofrekvenčnej oscilačnej vibrácie pri postupnej aplikácii pozitívneho tlaku do dýchacích ciest a následným prepnutím na negatívny tlak.

Oscilačné vibrácie pomáhajú pri uvoľnení sekrétu a jeho uvedenie do pohybu. Rýchle zmeny tlaku vyvolávajú vysokú výdychovú rýchlosť z pľúc, ktorá napomáha odstraňovaniu sekrétu.

Clearway 2 ponúka terapeutické možnosti:

 • Mechanická insuflácia- exsuflácia MI-E
 • Dýchanie s prerušovaným pretlakom IPPB
 • Neinvazívna ventilácia NIV na terapeutické využitie

Zariadenie sa môže používať s tvárovou maskou alebo s náustkom, prípadne s adaptérom na pacientovu endotracheálnu alebo tracheostomickú hadicu.

Je určený ako pre dospelých, tak pre detských pacientov, ktorí majú problém s odstraňovaním sekrétu alebo ktorí nemôžu kašľať. Pacienti s:

 • Svalovou dystrofiou
 • Amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS) alebo motorickou neurónovou chorobou (MND)
 • Myastheniou gravis
 • Poliomyelitídou
 • Inými neurologickými poruchami
 • Zraneniami miechy

Pri použití Clearway 2 s prerušovaným pretlakom IPPB sa môže používať na podporu účinného odstraňovania sekrétu alebo prevzdušneniu objemu pľúc u pacientov s:

 • Bronchopulmonálnou chorobou
 • Cystickou fibrózou
 • Bronchiektázou
 • Emfyzémom
 • Po operácii bez kontraindikácii

Clearway 2 je možné využívať v nemocniciach, inštitúciách či v domácom prostredí.

Prístroj Clearway 2 nie je vhodný pre:

 • Pacietov s anamnézou alebo rizikom bulozneho emfyzému
 • Pacietov s anamnézou alebo náchylnosťou na pneumotorax alebo pneumomediastínum
 • Pacietov s kardiovaskulárnou nestabilitou
 • Pacientov s tracheoezofageálnou fistulou
 • Pacietov s nedávnou alebo súčasnou barotraumou
 • Pacietov s nestabilitou chrbtice
 • Pacietov s akútnym pľúcnym edémom
 • Pacietov s aktávnou alebo neliečenou tuberkulózou
 • Pacietov s aktívnou hemoptýzou a pravou hemoptýzou
 • Pacietov po nedávnej operácii pažeráka
 • Pacietov so zvýšeným intrakraniálnym tlakom
 • Pacietov s akútnym poranením pľúc
 • Pacienti s traumou alebo operáciou tváre, lebky alebo ústnej dutiny
 • Pacietov so zlomenými rebrami s voľne sa pohybujúcimi segmentam

Ventilácia & anesteziológia

Monitoring

Neonatológia

Spánková diagnostika

Masky

Domáca starostlivosť

Rádiológia

Urológia

© 2022 | Saegeling Medizintechnik, s. r. o.  | Sitemap | Kontakt | Impresum | Ochrana osobných údajov